Generalforsamling 2024

Torsdag den 15. februar 2024 kl. 19.00
"Pilen", St. Heddinge skole
 
 
Herfølge, den 19. januar 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling i Havkajak Stevns, og gæster er velkomne.

Torsdag den 15. februar 2024 kl. 19.00 i "Pilen", St. Heddinge skole.

 

Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere,
  2. Formandens beretning,
  3. Foreningens regnskab,
  4. Foreningens budget for indeværende regnskabsår,
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
  6. Valg af revisor,
  7. Indkomne forslag,
  8. Aktivitetskalender 2024 til diskussion.
  9. Eventuelt.

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægterne kan ses her

Generalforsamlingen forventes slut kl. 21.30

Seneste års Aktiviteter

Forslag til aktivitetsplanen for 2024 kommer over link på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

Carsten Dahlin