Turafgang
Klar ved bådhuset
Tovholder/ Turleder
Kontakt, tilmelding:
Bemærk:
Mød så tidligt, at du har tid til at skifte tøj og til at klargøre en kajak.

Med egen nøgle kan du altid komme ind!
Ændringer og Nyt:
hold øje med Facebook

 
Søndage og Ture:
Tilmelding ønskes.
 
Brug gerne Facebook, hvor turene også bliver slået op.
Tilmelding til turleder eller Jens Viggo
Ring helst i løbet af ugen. Ture tager hensyn til roernes forudsætninger.
 

Uddannelse: I juni og juli arrangerer vi korte kurser med udvalgte dele af de gode kajakteknikker. I august gennemfører vi et fuldt weekendkursus for begyndere og let øvede.

Kajakintro: I juni, juli og august har vi efter behov lørdage med introduktionskurser, der giver grundlag for deltagelse i godt vejr. Disse introduktionskurser henvender sig især til sommerroere, der vil stifte bekendtskab med Stevns klint på vores aften- og formiddagsture.

Skærgårdstur: Vi har skærgårdstur i kalenderen i maj. Dette års forårstur bliver til Misterhult skærgård. Tilmelding til Jan. Husk at det ofte er muligt at låne, hvis man ikke selv har turudstyr.

Fuldmåneture: Vi har fuldmånedagene i kalenderen. Når vejret er godt, er ture i månelyset helt fortryllende. Fuldmåneture kan blive annonceret i Facebook med kort frist af hensyn til vejret.

Vi har planlagt fuldmånetur i august ved Stevns klint.

Overnatning: På turene overnatter vi i telt eller shelter. Alt efter hvilke muligheder, der måtte være.

Aftenture: Hvis vejret er godt , kan aftenturene forlænges for interesserede.

Derudover gennemfører vi nedenstående ture og togter, hvor du skal tilmelde dig i forvejen af hensyn til planlægningen.

Vi kan vælge andre mødetider og mødesteder. Tilmeld dig derfor over telefon eller Facebook i løbet af ugen.

"Havkajakroerne": tilbyder træf (forår, sommer og efterår) for deres medlemmer. Deltagelse i Havkajakroernes træf er omfattet af vore aktiviteter, så vore kajakker er til fri rådighed for de af vore medlemmer, der har lyst til at deltage. Bemærk dog, at det forudsætter medlemskab af foreningen Havkajakroerne.

Aktivitetskalender 2023 - ture, togter og uddannelse
Sidste øjebliks ændringer oplyses på vor Facebook side.
Link i teksten til programbeskrivelse..
dato/tid
beskrivelse
sted
tovholder
Februar
Fuldmåne ..
torsdag 15. februar kl. 19.00
Generalforsamling
St. Heddinge skole /
Pilen
Carsten
tirsdag X. marts
Solnedgang xx:yy.
Fuldmåne xx:yy, op xx:yy, ned xx:yy
torsdag X. april
Solnedgang xx:yy.
Fuldmåne xx:yy, op xx:yy, ned xx:yy
lørdag 20. april kl. 07.30 - 11.00
Sidste svømmedag. Sæsonafslutning i Stevnsbadet.
Stevnsbadet / Stevnshallen
Carsten
lørdag 27. april kl. 13.30 - 17.30
Introduktionskursus og opvarmning til kajaksæsonen
Stevnsbadet, St. Heddinge
Carsten
søndag 28. april kl. 13.30 - 17.30
Introduktionskursus og opvarmning til kajaksæsonen
Stevnsbadet, St. Heddinge
Carsten
lørdag 04. maj kl. 10 - ca. 13

Vedligeholdelse i klubhuset med klargøring af kajakker til turen på åen.
Jan
søndag 05. maj kl. 10 - ca. 15
Sæsonstart på Tryggevælde å
Jan
maj
Havkajakroernes Forårstræf. For medlemmer af "Havkajakroerne". Se Havkajakroernes hjemmeside.
Sted
onsdag 8. - søndag 11. maj
Jan Saxbeck
søndag 19. maj
Pinsetur
Jan Saxbeck
lørdag 3. juni, 9:30 - 12:30
Lille Badedag m. leg og kajakintroduktion
Stevns
søndag 4. juni
Solnedgang 21:47. Fuldmåne 05:43, op 23:05, ned 04:05
lørdag 15. juni, 09.00 - 17.00
Begynderkursus, kajakintro og mere.
Rødvig
Flemming
søndag 16. juni, 10.00 - 16.00
Begynderkursus, kajakintro og mere. (fortsat)
Rødvig
Flemming
dato og tid kommer a.s.a.p
Aktiv sommer.
(3-dages kursus). Grundkursus i havkajak for voksen m. ung. Tilmelding til kommunen.
Eventuelle forespørgsler, fx. sen tilmelding, direkte til Jan Saxbeck .
Rødvig
Jan
søndag 14. juli
mødes i Rødvig kl. 8.30 til læsning.
Afgang kl. 9 fra Rødvig til Busene/Hampelandsvej.
Dagtur ved Møns klint
Møns klint
Jan Saxbeck
22. - 28. juli
Havkajakroernes Sommertræf. For medlemmer af "Havkajakroerne". Se Havkajakroernes hjemmeside.
Sverige
søndag 28. juli
kl. 10 - 17
Dagtur ved Stevns klint
Stevns klint
Jan Saxbeck
tirsdag 1. august
Solnedgang 21:19.
Fuldmåne (supermåne) 20:33, op 21:54 ned 03:43
Gourmettur langs Stevns klint med afgang fra Rødvig kl. 17 og eget gourmet køkken.
søndag 6. august
Sælsafari. Vi mødes i Rødvig kl. 8:30 til læsning med afgang kl. 8:45 så vi er ved Svinø havn ca. kl. 10.
Avnø Fjord
Jens Viggo
søndag 13. august kl. 10 - 13.
Kajakintroduktion. Tilmelding senest d. 7. august.
Rødvig havn og strand.
Jens Viggo
lørdag 19. - søndag 20. august kl. 9 - 17
Weekendkursus. Grundkursus for nye kajakroere

For begyndere med gennemført kajakintroduktion og for let øvede.
Tilmelding senest 14.august

Rødvig
Jens Viggo
torsdag 31. august
Solnedgang 20:09.
Fuldmåne (supermåne) 03:37, op 20:37 ned 06:11
8. - 10. september
Havkajakroernes efterårstræf
Sjælland
Havkajakroerne
16. september
Sæsonstart for vintersvømning med kajaktræning.
Stevnsbadet
fredag 29. september
Solnedgang 18:53.
Fuldmåne 11:58, op 19:00, ned 06:48
5. - 8. oktober
Efterår i Sverige, 4 dage på søen. Foreløbig destination:
Jan Saxbeck
mandag 9. oktober
Fuldmåne. op 18:13, ned 07:16
30. oktober kl. 03.00
Vintertid vender tilbage. Sommersæsonen slut.
lørdag 28. oktober
Fuldmåne 22:24.
Solnedgang 17:42, månen op 17:24, ned 07:23
16. december kl. 7:30-11
Juleafslutning med fælles morgenbord for kajakroere og svømmere i Stevnsbadet / Stevnshallen.
Alle medlemmer med børn er inviterede til morgensvømningen.
Juleafslutning
Jens Viggo
februar
Ordinær Generalforsamling. Medio februar. Se opslag på hjemmesiden.
primo marts 2024
Dato og aftenens program skal ses på Facebook en måned forinden.
Kursus
Jens Viggo
lørdag 13. april 2024
Sæsonafslutning i Stevnsbadet
Stevnsbadet
Jens Viggo
31. marts
Påske
27. og 28. april 2024 kl. 13.30 - 17.30
Introduktionskursus m.m.
Stevnsbadet, St. Heddinge
27. april 2024
Store Badedag
Rødvig

Vær opmærksom på ændringer! Bl.a. vejret kan medføre, at vi ændrer datoer. Tilmeldte får direkte besked.
Aktivitetsbeskrivelser bliver opdateret. når de er klar, eller kommer senere.