Stevns Klint

oplevet fra en

Havkajak

 
 

Sommer i Havkajak ved Stevns Klint

I juni, juli og august på hverdage kl. 9 - ca. kl. 12 tilbyder Havkajak Stevns ture langs klinten.
Vi ror fra Rødvig Fiskerihavns slæbested mod Stevnsfortet og tilbage. Distancen, maks 8 km, vil blive tilpasset vejret og roernes forudsætninger.
Vi vil derfor ikke altid komme helt til Stevnsfortet.
 
Deltagerforudsætninger:
Du skal være påklædt hensigtsmæssigt efter det aktuelle vejr og medbringe ekstra skiftetøj i kajakken, f.x. i en plastpose.
Du skal have roet kajak før, eller du kan have gennemført kajakintroduktion hos os.
Vi ror nær klinten, men Østersøen er åbent hav, så vi forbeholder os muligheden for at afvise roere, der virker usikre under de aktuelle vejrbetingelser.
Du skal møde ved klubben kl. 8.45, så vi kan registrere dig og udlevere kajak med tilbehør.
Deltagerafgift pr. dag kr. 250,-.
 
Over revet
 
I juni, juli og august tilbyder Havkajak Stevns en introduktion til at sejle havkajak.
Du lærer fra stranden, hvordan du kommer ned i en kajak, hvordan du sidder bedst i den, og hvordan du nemt kommer ud af kajakken, hvis du kæntrer.
Bagefter lærer du at komme tilbage i kajakken efter en kæntring ved hjælp fra en anden roer.
Til sidst ror vi en tur mod syd til revet ved Fællesskov, imens du lærer grundlæggende roteknik.
 
Du skal i vandet under uddannelsen, og skal derfor medbringe rotøj, der let tørrer.
Husk tørt tøj til at tage hjem i.
Du kan vælge mellem forskellige størrelser kajakker, og du låner det nødvendige tilbehør og sikkerhedsudstyr.
Du kan desuden leje en våddragt for kr. 100,-.
Kom til klubhuset kl. 8:45, så vi kan registrere dig.
Deltagerafgift pr. dag: kr. 250,-.
 

Havkajak Stevns

Havkajak Stevns er en almennyttig DGI-idrætsforening med et fuldt havkajakkontingent på kr. 950,-.
Vi tilbyder medlemskab på særlige introduktions betingelser for lokale ture, hvor kontingentet betales a conto med kr. 250,- pr. gang uden forpligtelse til at fortsætte.
Enten til MobilePay 77185 eller kontant.
 
Hvis du ikke har roet før, kan du med Kajakintroduktion kombinere uddannelse og en oplevelse af vor kyst.
Tilmelding: ring til en kontakt, f.x. 2173 1224 (Jens Viggo Moesmand), eller mød op og se, om der er ledig plads.
Tilmelding er først gældende efter betaling.
Kurser arrangeres desuden efter behov, dvs. når der er deltagere nok.
Deltagerantal: min. 3, maks. 8 roere.
 
Du skal være sikker svømmer
Roere skal af sikkerhedsgrunde skriftligt bekræfte
  • identitet (adresse)
  • svømmefærdighed og
  • helbred.
 
Havkajak Stevns sejler planmæssigt i sommerhalvåret:
  • tirsdag kl. 19 - ca. 21
  • onsdag kl. 9 - 12
  • torsdag kl. 19 - ca. 21
Mødetid ved klubhuset 15 minutter forinden.
Alle aktiviteter forudsætter en tilfredsstillende vejrudsigt.
Se desuden vor aktivitetskalender.
 
Jan Saxbeck
turleder
Bjælkerupvej 5,
St.Heddinge
61663909

Jens Viggo Moesmand
turleder
Hyldevænget 31,
Haarlev
21731224

Johannes "Johs" Hansen
Vinkelvej 11,
Rødvig
24671623

Carsten Dahlin
turleder
Herfølge
42920058
Havkajak Stevns sikkerhedsbestemmelser og sikkerhedsinstruks, jf. Søfartsstyrelsens retningslinier, kan ses på hjemmesiden.
Sikkerhedsbestemmelser
Sikkerhedsinstruks